• darkblurbg
    MODERNA OPĆA I HOLISTIČKA MEDICINA

    DR DARKO MARĐETKO

Dr Darko Marđetko

slika

Dr Darko Marđetko rođen je 31.svibnja 1961. godine u Zadru. Medicinu je studirao na Medicinskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu i diplomirao 1986. god. Na katedri za opću/obiteljsku medicinu završio je postdiplomski studij i specijalizaciju iz opće medicine 1993.

Devet godina radio je kao obiteljski liječnik u Preku, na otoku Ugljanu pokraj Zadra. Od siječnja 1994. započeo je sa privatnom praksom opće/obiteljske medicine u Preku, a od početka siječnja 1997. radi isključivo kao privatnik  u svojoj  specijalističkoj ordinaciji  u Zadru.  

Još početkom 1990-tih počeo se zanimati za energetsku i biološku medicinu. Početne i napredne seminare iz akupunkture pohađao je kod prof. dr Ferkovića i njegovih suradnika na katedri sa neurologiju bolnice Sv. Duh u Zagrebu  i kod doktora Derviševića u udruženju za tradicionalnu medicinu Belladona. Neuralnu terapiju i terapiju izopatskim lijekovima učio je kod čuvenog austrijskog pedijatra dr.Konrada  Werthmanna u Salzburgu.

Tečajeve terapije kompleksnim i rezonantnim homeopaticima pohađao je u VEGA akademiji, gdje se po prvi put susreo s pojmom Biofizikalne Funkcijske Medicine. Biofizikalnu terapiju učio je u Njemačkoj kod interniste dr. Saba, interniste dr. Kohlera te kod jednog od  najeminentnijih njemačkih biofizičara i glavnog teoretičara biofizikalne medicine, dr. Ludwiga.

Od početka 1994. do 1998.  pohađao je seminare iz područja biofizikalne medicine i VEGA medicinske tehnologije u Veginom akademskom centru u Schiltachu. Zahvaljujući dr Sabu i njegovoj preproruci dobio je priliku biti i učiti  u prvoj grupi stranih liječnika educiranih u VEGA akademiji, koji su osposobljeni za samostalni rad na polju Biofizikalne funkcijske medicine.  Između ostalih učio je i od jednog od najpoznatijih njemačkih liječnika prirodne medicine , izumitelja  Vega testa , kompjutorske  segmentalne elektrografije i rezonantne homeopatije ,  dr Helmuta Schimmela.

Specijalistička ordinacija za opću medicinu

Darko Marđetko dr med

Specijalist za opću medicinu

Specijalist za biofizikalnu funkcijsku medicinu


Josipa Kosora 32

23000 Zadar, Hrvatska


darko.mardjetko@zd.t-com.hr


Tel   +385 23 333 363

Fax  +385 23 337 088