• darkblurbg
    MODERNA OPĆA I HOLISTIČKA MEDICINA

    DR DARKO MARĐETKO

Što je biofizikalna funkcijska medicina ?

Biofizikalna Funkcijska Medicina jedna je od najmlađih grana moderne medicine. Ona je spoj znanja suvremene zapadne medicine, moderne biofizike, tradicionalne energetske medicine i visoko sofisticirane elektronske tehnologije.

Primarni cilj biofizikalne medicine jest, suptilnim dijagnostičkim metodama koje se baziraju na fenomenima bio-rezonance i mjerljivih promjena u elektro-magnetnom polju tijela, otkrivati virtualne energetske uzroke bolesti i njihov utjecaj na funkciju i morfologiju organa i organskih sustava, te različitim tehnikama terapije pokušati te uzroke neutralizirati. Zadnjih nekoliko godina svjedoci smo značajnog porasta interesa među različitim vrstama medicinskih stručnjaka širom svijeta za implementaciju principa biofizikalne funkcijske medicine u svakodnevnoj praksi. Značajni uspjesi koje postižemo, naročito u liječenju kroničnih bolesti, garantiraju da će taj razvoj biti sve brži, intenzivniji i u praksi lakše primjenjiviji.

Specijalistička ordinacija za opću medicinu

Darko Marđetko dr med

Specijalist za opću medicinu

Specijalist za biofizikalnu funkcijsku medicinu


Josipa Kosora 32

23000 Zadar, Hrvatska


darko.mardjetko@zd.t-com.hr


Tel   +385 23 333 363

Fax  +385 23 337 088