• darkblurbg
    MODERNA OPĆA I HOLISTIČKA MEDICINA

    DR DARKO MARĐETKO

Dijagnostika i terapija

U našoj specijalističkoj ordinaciji, osim standardnih medicinskih usluga iz domene opće medicine pružamo i slijedeće specijalističke usluge:


 A) DIJAGNOSTIčKI POSTUPCI:

 1. Kompjutorska segmentalna elektrografija (Comp SEG):

  a) standardni program

  b) globalni program

 2. VEGA CHECK (Elektroregulatorna dijagnostika)

 3. Elektronsko testiranje i reguliranje metabolizma organizma (STT)

  4. Vega test expert

     (elektrodermalno-akupunkturno testiranje)

  5. Testiranje mokraće i sline na trovanja teškim metalima

  6. Spenglersan koloidni test

     (imunološki test krvi  na antitijela protiv bakterijskih koloida, otkrivanje sklonosti za razvoj    

      određenih  tipova bolesti)

  7. Pregled mokraće i krvi test trakama

  8. Mikroskopija svježe krvi u tamnom polju (MKTP)


 B) TERAPIJSKI POSTUPCI:

     1. Biofizikalna informacijska terapija (BIT)

     2. Matriks regeneracijska terapija (MRT)

     3. Induktivna terapija živčanog sustava(Vegasom)

     4. Audiocolor terapija

     5. Terapija Sl magnetnom karticom

     6. Terapija pulsirajućim magnetskim poljem

     7. Elektropulsna terapija po dr.Becku 

     8. Fotonska terapija plemenitim plinovima (PSB)

     9. Terapija alopatskim lijekovima

    10. Terapija raznim vrstama homeopatskih lijekova

    11. Injekcione i infuzijske terapije

    12. Ortomolekularna terapija (vitamini, minerali i drugi suplementi)

Specijalistička ordinacija za opću medicinu

Darko Marđetko dr med

Specijalist za opću medicinu

Specijalist za biofizikalnu funkcijsku medicinu


Josipa Kosora 32

23000 Zadar, Hrvatska


darko.mardjetko@zd.t-com.hr


Tel   +385 23 333 363

Fax  +385 23 337 088