• darkblurbg
    MODERNA OPĆA I HOLISTIČKA MEDICINA

    DR DARKO MARĐETKO

slika

Dr Darko Marđetko rođen je 31.svibnja 1961. godine u Zadru. Medicinu je studirao na Medicinskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu i diplomirao 1986. god. Na katedri za opću/obiteljsku medicinu završio je postdiplomski studij i specijalizaciju iz opće medicine 1993.

Devet godina radio je kao obiteljski liječnik u Preku, na otoku Ugljanu pokraj Zadra. Od siječnja 1994. započeo je sa privatnom praksom opće/obiteljske medicine u Preku, a od početka siječnja 1997. radi isključivo kao privatnik  u svojoj  specijalističkoj ordinaciji  u Zadru.  

Još početkom 1990-tih počeo se zanimati za energetsku i biološku medicinu. Početne i napredne seminare iz akupunkture pohađao je kod prof. dr Ferkovića i njegovih suradnika na katedri sa neurologiju bolnice Sv. Duh u Zagrebu  i kod doktora Derviševića u udruženju za tradicionalnu medicinu Belladona. Neuralnu terapiju i terapiju izopatskim lijekovima učio je kod čuvenog austrijskog pedijatra dr.Konrada  Werthmanna u Salzburgu.

Tečajeve terapije kompleksnim i rezonantnim homeopaticima pohađao je u VEGA akademiji, gdje se po prvi put susreo s pojmom Biofizikalne Funkcijske Medicine. Biofizikalnu terapiju učio je u Njemačkoj kod interniste dr. Saba, interniste dr. Kohlera te kod jednog od  najeminentnijih njemačkih biofizičara i glavnog teoretičara biofizikalne medicine, dr. Ludwiga.

Od početka 1994. do 1998.  pohađao je seminare iz područja biofizikalne medicine i VEGA medicinske tehnologije u Veginom akademskom centru u Schiltachu. Zahvaljujući dr Sabu i njegovoj preproruci dobio je priliku biti i učiti  u prvoj grupi stranih liječnika educiranih u VEGA akademiji, koji su osposobljeni za samostalni rad na polju Biofizikalne funkcijske medicine.  Između ostalih učio je i od jednog od najpoznatijih njemačkih liječnika prirodne medicine , izumitelja  Vega testa , kompjutorske  segmentalne elektrografije i rezonantne homeopatije ,  dr Helmuta Schimmela.

Na području naprednih tehnika biofizikalnih terapija, u dva navrata usavršavao se je i kod dr Francisca Vianne u Campinasu, Brazil. Napredne tehnike testiranja u odabiru adekvatnih faramkoloških pripravaka u liječenju  učio je u Vacouveru kod dr Gerrya Rydera .

Krajem 1998. god. izabran je za predavača VEGA akademije i u idućih desetak godina  održao je desetke predavanja i seminara u Njemačkoj, Austriji, Grčkoj, Izraelu, Kanadi, SAD-u, Meksiku, Južnoafričkoj Republici , Australiji, Engleskoj i Turskoj.

U njegovoj ordinaciji u Zadru, praktičnu obuku sticali su kolege  liječnici iz Hrvatske, Rusije, Srbije, Grčke, Nizozemske, Meksika i Australije. Godine 2000. izabran je u povlašteno društvo od samo tri liječnika u svijetu koji su imali čast dobiti  svijetsku (worldwide) licencu VEGA akademije za edukaciju i promociju VEGA medicinske tehnologije.

Ordinacija dr. Marđetka u Zadru bila je prvi izvan Njemački referalni centar VEGA akademije za Biofizikalnu Funkcijsku Medicinu. Dr. Marđetko pionir je Biofizikalne  Medicine u Hrvatskoj. Prvi je u svoju praksu uveo pretrage kao što su kompjutorizirana segmentalna elektrografija( Comp SEG), elektrodermalne testove (VEGA test), biofizikalnu rezonantnu terapiju, induktivnu terapiju, terapiju polarnim bojama i tonovima, matrix regeneracijsku terapiju i terapiju plemenitim plinovima.

Osim područja Biofizikalne medicine dr Marđetko je od početka svoje prakse imao veliki interes za proučavanje ljudske prehrane i zdravlja pa je tako dopisno studirao i 1994. diplomirao prehranu i prirodnu higijenu na američkom Life Science Institutu u Austinu, kojeg je vodio pokojni bard  prirodne higijene dr Herbert Shelton.

Vrhunac svoje dosadašnje profesionalne karijere dr Marđetko je doživo radeći na američkoj klinici Sanoviv smještenoj u Rosaritu, Meksiko, gdje je sa timom stručnjaka radio na razvoju i  praktičnoj implementaciji   programa holističke medicine, objedinjujući sva najbolja znanja moderne medicine, dijagnostike i kirurških tehnika sa specijalnim programima bioenergetike, elektromagnetskih terapija, stomatologije, prehrambene terapije,  detoksifikacije, kelacijskih programa, hipertermije, biooksidativne medicine i psihologije. Izvrsni dijagnostički i terapijski rezultati koji su pritom postizani u tretmanu i najtežih bolesnika, uvjerili su ga da je holistički pristup u medicini put koji treba slijediti.

Tijekom 2013. i 2014. Dr Marđetko pohađao je i uspješno završio, u Vancouveru, Kanada,  certificirani program edukacije u tri modula , iz područja Biološke medicine, koje je vodio jedan od vodećih svjetkih stručnjaka iz područja biološke medicine , dr Thomas Rau , a  prema medicinskim načelima po  kojima se temelji klinički rad na čuvenoj švicarskoj bolnici Paracelsus, na kojoj je dr Rau dugogodišnji medicinski direktor.  

Na taj način dr Marđetko postao je prvi hrvatski liječnik kompletno educiran i certificiran za rad na području  Biološke medicine .