• darkblurbg
    MODERNA OPĆA I HOLISTIČKA MEDICINA

    DR DARKO MARĐETKO

Kompjutorizirana segmentalna elektrografija (Comp SEG)

slika

VEGA COMP. SEG, uređaj za kompjutorsku segmentalnu elektrografiju, nudi liječniku objektivan i brz pregled funkcijskog i energetskog stanja pacijenata. Regulacija je odgovor organizma na zadanu stimulaciju i može biti pozitivna, negativna, nestabilna ili blokirana. Regulacijska sposobnost čitavog organizma ispituje se putem analize promjena električnog otpora i strujne provodljivosti kože.

Mjerne elektrode se postavljaju na kožu prema dermatomskom ustroju. Organizam se putem elektroda izlaže subliminalnim specifičnim strujnim provokacijama . Standardno se mjeri regulacijsko ponašanje organizma na zadane stimulacije u osam segmenata tijela (glava, prsište, trbuh i zdjelica / lijevo i desno). Rezultati se kompjutorski obrađuju i predočavaju u obliku numeričkih vrijednosti specifičnih parametara( AA , RPN , RF faktori ).

Sve kronične bolesti u početku svog razvoja manifestiraju se najprije kao smetnje na funkcijskom planu (nespecifični simptomi, bez promjena strukture tkiva) da bi se tijekom vremena pojavili poremećaji kliničko - morfološke naravi (specifični simptomi bolesti i promjene u tkivima). Za pacijenta, vrijeme od pojavljivanja disfunkcijskih smetnji do vremena kada se konvencionalnim medicinskim procedurama može uspostaviti specifična dijagnoza bolesti, često predstavlja dug period trpljenja i nelagode. Kronične bolesti, nažalost, u naglom su porastu u modernom društvu.

slika

Logično je stoga da će se uspješan holistički orijentirani liječnik ponajprije posvetiti ustanovljavanju energetsko-funkcijske dijagnoze i patoloških procesa koji stoje u pozadini razvoja bolesti. Jedino će takav način rada pružiti mogućnost adekvatne kauzalne terapije , ako je moguće još u predkliničkoj fazi bolesti.

Analizom parametara dobivenih tijekom snimanja Comp SEG-om dobija se uvid u imunološko stanje organizma, funkcijske slabosti organa, zone akutnog i kroničnog stresa (upale , “fokalne zone”), elektro-patofiziološke veze između različitih organa ili organskih sustava (tzv. kauzalni lanci). Na osnovu višekratnih snimanja i usporedbe dobivenih nalaza moguće je donijeti zaključke vezane uz tijek i prognozu bolesti, kao i o učinkovitosti terapije.

Specijalistička ordinacija za opću medicinu

Darko Marđetko dr med

Specijalist za opću medicinu

Specijalist za biofizikalnu funkcijsku medicinu


Josipa Kosora 32

23000 Zadar, Hrvatska


darko.mardjetko@zd.t-com.hr


Tel   +385 23 333 363

Fax  +385 23 337 088