• darkblurbg
    MODERNA OPĆA I HOLISTIČKA MEDICINA

    DR DARKO MARĐETKO

1. Svaki pacijent naručen je za obradu u točno određeno vrijeme. Zato vas molimo da ne kasnite jer na taj način remetite satnicu  te sebi i drugima smanjujete kvalitetu pregleda!
Dođite točno u vaš zakazani termin ili 10 ak minuta ranije. Na vrijeme se informirajte o načinu našeg rada,  našoj adresi i kako nas pronaći ( upute imate i na našoj web stranici!). U slučaju da se izgubite, odmah nas nazovite na telefon 023 333 363 i mi ćemo vas navesti na točnu adresu.

2. Četiri sata prije pregleda nemojte jesti, pušiti niti piti crnu kavu i alkoholna pića. Vodu piti možete.

3. Prilikom dolaska na pregled sa sobom donesite prethodno učinjene nalaze krvi ili učinjenih snimanja  ( ako ih imate ). Isto tako, ako stalno uzimate neke lijekove, donesite uzorke lijekova sa sobom. Ako uzimate lijekove protiv alergije, bilo bi dobro ( ako je to moguće) da ih prestanete uzimati barem 24 – 48 sati prije pregleda.  Ostale lijekove koje eventualno uzimate zbog neke kronične bolesti nemojte prekidati. 

4. Prije početka obrade potrebno je dati uzorak mokraće pa zato nemojte mokriti  barem sat vremena prije pregleda. Kad su u pitanju djeca, uzorak mokraće, uzet na dan pregleda, može se donijeti sa sobom u sterilnoj posudici ( posudice za uzimanje urina mogu se kupiti u svakoj apoteci).

5. Standardna obrada u našoj ambulanti započinje snimanjem i procjenom funkcijskog stanja cijelog organizma ( standardna ili globalna segmentalna elektrografija ). Jako je važno da shvatite da mi prakticiramo holističku medicinu i da nam je, bez obzira o kakvoj se smetnji radi i gdje se ona manifestira, jako važno dobiti procjenu funkcijskog stanja cijelog organizma! Nakon toga liječnik će uzeti anamnezu i  ispitati vas  o svim vašim smetnjama i razlozima dolaska te će vas   kompletno  pregledati. Kod odraslih osoba radi se i imunološki krvni test po dr Spengleru kojim se u krvi pacijenta detektiraju antitijela na  bakterijske koloide. Iz kapi krvi radimo i posebnu tehniku mikroskopiranja žive krvi  tzv. “mikroskopiju krvi u tamnom polju“  ili MKTP ( engl. darkfield  mycroscopy;  njem. dunkelfeld  mikroskopie) kojom procjenjujemo građu krvnih stanica, pojavu oksidativnog stresa, rad imunološkog sustava, pojavu upalnih tendenci, stanje prehrane i deficit određenih hranjiva te prisutnost patogenih mikrobijalnih formi.

Nakon završenog fizikalnog pregleda slijedi evaluacija učinjenih nalaza, procjena  rezultata u sklopu vaše kliničke slike te eventualna usporedba sa nalazima koje ste ranije učinili i donijeli sa sobom ( nalazi krvne slike, biokemije krvi, RTG, UZV, CT itd … ).
U daljnjem tijeku pregleda slijedi elektro-dermalno testiranje( Vega test) kojim se nastoji ciljano  rasvijetliti uzroke vaših smetnji(npr. zatrovanja organizma, infekcije, alergije, psihoemotivni stres itd…). Sva snimanja i testiranja potpuno su bezbolna i neškodljiva !
Jedino se trudnice i pacijenti sa srčanim elektrostimulatorima( “ pace-makerima“) ne mogu snimati. Zato ako ste trudni ili imate elektrostimulator srca  svakako to naglasite prilikom narudžbe ili prilikom dolaska u ambulantu!  Iz tehničkih razloga jako je teško provesti snimanja na djeci mlađoj od četiri godine, pa djecu mlađu od četiri godine u pravilu ne uzimamo na preglede.

6. Nakon završenih testiranja dr Marđetko će sa vama završno prokomentirati sve dobivene rezultate te će vam predložiti adekvatnu  terapiju. Iako je nekad neophodno davati i klasičnu simptomatsku terapiju, gotovo uvijek se nastoji propisati što prirodniji način liječenja. Terapiju se nastoji, koliko je to god moguće, usmjeriti prema uzrocima smetnji.
Važno je napomenuti da uspjeh terapije  izrazito ovisi o tome da li se pacijent drži datih uputa o uzimanju lijekova te naročito uputa o korekciji prehrane ili nekih drugih krivih životnih navika. Pacijent mora preuzeti odgovornost za svoje zdravlje. Liječenje je dinamički proces koji zahtjeva ulaganje energije, volje  za poboljšanjem zdravlja te određeni vremenski period.

U tom periodu važna je i dobra suradnja  između pacijenta i liječnika koji, svaki sa svoje strane, moraju učiniti najbolje što mogu da bi se postigao željeni cilj.