• darkblurbg
    MODERNA OPĆA I HOLISTIČKA MEDICINA

    DR DARKO MARĐETKO

Dijagnostičke i terapijske osnove za modernu holističku medicinu

A) Uvod

Danas, na raskrižju velikih vremenskih epoha, živimo u vremenu visoko razvijenih tehnologija. Čovjek je dosegao vrhunac tehničkog razvoja o kojem nismo mogli ni sanjati. Razmjena informacija postala je tako brza i jednostavna da naš planet izgleda kao malo selo. Informacije su najvrednije sredstvo pri postizanju važnih ciljeva u životu i velika je vrlina biti sposoban snalaziti se i iznalaziti prave putove u hiperinflaciji različitih informacija kojima smo svakodnevno bombardirani.

Situacija u modernoj medicini odražava sveopću situaciju. Svjedoci smo najvećeg tehničkog razvoja u povijesti medicine. Na osnovu znanstvenih spoznaja fizike, biologije, kemije, elektronike i informatike stalno se razvijaju nove generacije aparata za modernu dijagnostiku i terapiju.

Medicinska znanost istražuje do najsitnijih dijelova stanice kako bi pokušala objasniti patološke procese. Znanje u medicini je toliko naraslo da nitko nije u stanju znati sve. Specijalizacije i sub- specijalizacije među medicinskim osobljem poprimaju apsurdne razine. Pacijenti često postaju objektom medicinskih istraživanja. Često se suočavamo sa paradoksalnom situacijom ''obrnute realnosti'' da su pacijenti ''zbog liječnika'' i njihovih znanstvenih projekata, umjesto da su '' liječnici zbog pacijenata'' i na njihovu korist. Medicinska edukacija na našim fakultetima pretežno se fokusira na dijagnostiku i liječenje bolesti. Pacijenti, kao ljudska bića, kriju se negdje iza brojki, šifri, protokola, simptoma i klasifikacija bolesti. Nije li čudno da je svakog dana sve više i više bolesnika usprkos snažnom tehnološko - medicinskom razvoju? Za očekivati bi bilo da će poboljšanja u medicini dovesti do smanjenja broja oboljelih. Zašto to nije tako u stvarnosti? Zašto je sve više i više ljudi koji su razočarani i obeshrabreni rezultatima visoko razvijenih medicinskih tehnologija? Je li medicina uistinu postala samo jedna od najprofitabilnijih djelatnosti modernog vremena? Može li ovakva situacija biti dugotrajna? Može li se promijeniti i kako?


Stojimo na pragu novog vremena. Naš se odnos prema samima sebi i prema okolini mijenja. Ne doživljavamo sebe samo kao ljude od “krvi i mesa” .Osim materijalne, potpuno smo svjesni naše uzvišene duhovne i energetske stvarnosti i njenog utjecaja na sve nivoe našeg postojanja. Zato što evoluiramo u svijesti , naš se odnos prema zdravlju i prema bolesti mijenja.

Može li holistički pristup u modernoj medicini biti odgovor na sve ove nove zahtjeve vremena i ljudi pred nama?


Specijalistička ordinacija za opću medicinu

Darko Marđetko dr med

Specijalist za opću medicinu

Specijalist za biofizikalnu funkcijsku medicinu


Josipa Kosora 32

23000 Zadar, Hrvatska


darko.mardjetko@zd.t-com.hr


Tel   +385 23 333 363

Fax  +385 23 337 088