• darkblurbg
    MODERNA OPĆA I HOLISTIČKA MEDICINA

    DR DARKO MARĐETKO

VEGA SELECT - Biofizikalna informacijska terapija (BIT)

slika

Kroz dosljedno sprovedenu implementaciju homeopatskog zakona da se slično liječi sličnim (Hanemannov princip “similia similibus curantur“), liječenje se sa tehničkog aspekta, prema tumačenjima jednog od glavnih teoretičara i utemeljitelja biorezonantne terapije, pokojnog njemačkog biofizičara dr W.Ludwiga, obavlja u tzv. Adeyevom prozoru (Adey window), što znači da specifični spektar vibracija potiče ili blokira specifični biokemijski proces. Ovo omogućava usmjeravanje terapijskog signala prema specifičnim funkcijskim sustavima organizma. Drugim riječima, pomoću biofizikalnih načela terapija se obavlja u sasvim određenom spektru frekvencija (“prozor za tretman”) i u dijelu tijela u kojem je organizam u rezonanci s terapijskim signalima.

Godine praktičnog iskustva s BIT-om potvrđuju da su najfiniji signali, u skladu sa Arndt- Schultzovim zakonom, u mogućnosti poboljšati regulatorske sposobnosti sustava, ukloniti blokade i aktivirati snage koje dovode do iscjeljivanja organizma. Svaka osoba je jedinstvena jedinka uključujući i njezine bolesti. S VEGASELECT-om ovo je saznanje preneseno u jasan koncept tretmana koji je posve individualan za svakog pacijenta i u suglasju sa njegovom kliničkom slikom.


VEGASELECT pokriva tri velika područja biorezonantne terapijske primjene:

- 1) Regulacijska terapija: koristi pacijentove oscilacije u njihovom izvornom stanju (tzv.noninverted signal) što može deblokirati regulacijske blokade u sustavu matriksa te stimulirati procese samoregulacije. Ovaj tip terapije se najčešće koristi za imunomodulaciju.

- 2) Terapija inverznim signalima: pacijentove oscilacije se vraćaju kao terapijski signal u fazi za 180 stupnjeva (inverted signals) , poput obrnute slike u zrcalu, što može dovesti do brisanja patoloških signala (prvi ju je koristio dr. med. Franz Morell).

Ovaj tip terapije koristi se kod tretmana alergija, neutralizacije toksičnosti ili liječenja tumora.

- 3) Terapija prijenosa: tri integralne jedinice snažnog intenziteta sa desnostranim, lijevostranim i harmonizacijskom spinom (rotacijom) ugrađene u VEGASELECT omogućuju dodatnu intenzifikaciju terapije prijenosom specifičnih vibracijama lijekova, nosoda, homeopatika, krvi, urina te drugih terapijskih signala.

VEGASELECT aparat se koristi u tretmanu kako akutnih tako i kroničnih bolesti. Naročito dobri rezultati postižu se u stimulaciji imuniteta, deblokiranju kroničnih upalnih žarišta, terapijama detoksifikacije tijela i alergijskim bolestima.

Specijalistička ordinacija za opću medicinu

Darko Marđetko dr med

Specijalist za opću medicinu

Specijalist za biofizikalnu funkcijsku medicinu


Josipa Kosora 32

23000 Zadar, Hrvatska


darko.mardjetko@zd.t-com.hr


Tel   +385 23 333 363

Fax  +385 23 337 088