• darkblurbg
    MODERNA OPĆA I HOLISTIČKA MEDICINA

    DR DARKO MARĐETKO

B) Holistička medicina - integracija između energije i materije

Danas, na osnovu istraživanja u kvantnoj i biofizici, imamo nove uvide u strukturu i funkcioniranje ljudskog organizma . Sada znamo da je materija samo jedan mali dio realiteta.

Drugi, nevidljivi dio je energija. Ovaj nevidljivi dio organizma ustvari je dominantni dio. Prema fizičaru i nobelovcu, prof. Dr. Carlu Rubiji, odnos energije zračenja fotona (kvantna svjetla) i nukleona (materijalna cestica) je približno 1 000 000 000:1.

Tim fascinantnim otkrićem doznali smo kako je materijalno tijelo tek otprilike jedan milijarditi dio ukupnog realiteta ljudskog organizma. Sve ostalo su energetska polja nevidljiva ljudskom oku. Isto tako, znamo da svaka stanica, osim biokemijskih receptora, posjeduje i elektromagnetne receptore. Ove antene na površini staničnih membrana služe u svrhu primanja i odašiljanja signala, što znači da se procesi unutar stanica mogu mijenjati pod elektromagnetnim utjecajima, ali isto tako da jedna stanica može vršiti elektromagnetni utjecaj na druge stanice. Ljudski organizam je kompleksni vibracijski sustav unutar kojeg su svaka stanica, tkivo ili organ karakterizirani specifičnom frekvencijom titraja i konfiguracijom biofotonskog polja. Organizam možemo promatrati kao kompleksni kibernetički sustav sa precizno razgranatom informatičkom mrežom i konstantnim prijenosom informacija koji svakom dijelu organizma omogućujne da ima uvid u stanje cjeline(holografski princip).

Svi ovi procesi se događaju u matriksu (aktivni međustanični prostor, mezenhim) , u “ praiskonskom moru“ u kojem, kao otočići, plutaju sve naše stanice. To je aktivni prostor preko kojeg sve naše stanice dobijaju hranjiva i putem kojeg eliminirajku svoj metabolički otpad. Isto tako . putem aktivne izmjene informacija kroz prostor matriksa svaka stanica organizma dobiva potpuni uvid u ono što se događa sa svim dijelovima cjeline. U ljudskom organizmu postoji konstantna interakcija energetskih polja i materije. Prilikom materijaliziranja, jedan foton se dijeli u elektron (negativan naboj) i pozitron (pozitivan naboj). Ovo je znanstvena činjenica koja potvrđuje da je naš dualni (polarni) svijet nastao od svjetla! Nasuprot tome, kada se elektron i pozitron sudare(kolizija) oni nestaju pritom oslobađajući dva kvanta energije(fotona). U ovim neprestanim procesima razmjene između energije i materije vrlo je važno napomenuti da je materija podređena energiji. Prema Einsteinu i Plancku materija nije ništa drugo doli kondenzirano stanje energije! Drugim riječima, mijenjanjem parametara energetskog polja možemo utjecati na materijalnu strukturu. Energetski obrasci su kalup za materijalne oblike!

S medicinskog aspekta to znači da ne možemo trajno promijeniti patomorfološke promjene u tkivu bez mijenjanja nadređenog energetskog obrasca. Očigledan primjer za ovu izjavu je prisutnost tumorskog rasta.Kirurški možemo odstraniti materijalni dio tumora, ali ako ne promjenimo energetski obrazac koji uvjetuje i kontrolira taj specifični tumorski rast uz pomoc,npr. biorezonantne terapije ili matriks regeneracijske terapije, recidiv tumorskog rasta je čest. Ako ne na istom mjestu onda na nekom drugom oslabljenom dijelu organizma( tzv. metastaza) .


Energija i materija ne mogu se odvajati. Kada je organizam u ravnoteži, one predstavljaju dva integralna , ali polarna , dijela bitka koji su u neprestanoj dinamičkoj interakciji i koji se na razini manifestacije predstavljaju kao uravnotežena neutralna biološka cjelina.

Zakon polariteta može se u ljudskom organizmu pronaći na različitim nivoima funkcioniranja i strukture, na primjer, odnos između psihe i some(tijela), odnos između gornjeg i donjeg te lijevog i desnog dijela tijela, odnos između polarnih meridijana i organa (na primjer srca i tankog crijeva, želuca i gušterače), simpatikus nasuprot parasimpatikusu, kronično nasuprot akutnom, degeneracija nasuprot upali; matriks je polaran u odnosu na stanicame, krv u odnosu na urin, red u odnosu na kaos, itd.

Svaka akcija ima svoju reakciju. Svaka energetska forma teži k tome da se,kroz kondenziranje i polariziranje, očituje na materijalnom nivou. Najprije je misao , a onda slijedi djelo.


Svaki zdravstveni djelatnik koji želi djelovati holistički treba shvatiti, prihvatiti i implementirati u svakodnevnoj praksi ove znanstveno utemeljene činjenice. Razmišljati holistički znači promatrati ljudsko biće kao cjelinu različitih nivoa postojanja. To isto znaci biti svjestan postojanja najmanje dvije razine ekspresije poremećaja u razvoju i manifestaciji svake bolesti.


U svakom dijagnostičkom i terapeutskom pristupu moramo razlikovati dva polariteta:

FUNKCIJSKI POREMECAJI I MORFOLOSKE PROMJENE

(energetski nivo) (stanični nivo)

REGULACIJA I HOMEOSTAZA

DINAMICKA MJERENJA I STATICKA MJERENJA

REGULACIJSKE TERAPIJE I SUPRESIVNE TERAPIJE

Specijalistička ordinacija za opću medicinu

Darko Marđetko dr med

Specijalist za opću medicinu

Specijalist za biofizikalnu funkcijsku medicinu


Josipa Kosora 32

23000 Zadar, Hrvatska


darko.mardjetko@zd.t-com.hr


Tel   +385 23 333 363

Fax  +385 23 337 088