• darkblurbg
    MODERNA OPĆA I HOLISTIČKA MEDICINA

    DR DARKO MARĐETKO

E) Zaključak

Duboko sam uvjeren da je budućnost medicine u promatranju čovjeka kao jedinstvenog, kompleksnog bića čije se postojanje, funkcioniranje i nepravilnosti ne mogu promatrati samo iz materijalnog aspekta. Naprotiv, cilj bi medicine trebao biti prihvaćanje, promocija i tretiranje čovjeka kao izuzetnog energetskog bića unutar kojeg je izgrađen vrlo kompleksan kibernetički sustav i koji je u stalnom dinamičkom odnosu sa svojom okolinom i zakonima prirode kojima je podređen.

Zadatak moderne medicine trebao bi biti promoviranje zdravlja ,a ne fokusiranje isključivo na bolest. Svaki terapijski korak trebao bi biti orijentiran prema rebalansiranju organizma i osnaženju njegovih regulacijskih i kompenzacijskih sposobnosti, a ne samo na inhibitorno i supresivno djelovanje medikamentima. Isto je tako očito da ne možemo zanemariti važnost strukture i biokemijski aspekt ljudskog organizma.


Neke procedure kao npr. operativni zahvati ili hitne medicinske intervencije su imale, imaju i imat će važnu ulogu među svim tretmanima. Ali, uz ova neophodna polja moderne medicine, dosta je i onih koje treba izmijeniti.Veliki broj pacijenata sa kroničnim bolestima, koje su u dnevnom porastu, treba potpuno drugačiji pristup. Procjena faktora kroničnog stresa(bilo psihoemotivnih ili fizičkih) i otkrivanje njihove važnosti u razvoju pojedine bolesti trebala bi biti standardna procedura. U ovom smislu, važnost veoma osjetljivih bioelektričnih ( a u novije vrijeme i kvantnih) metoda dijagnosticiranja poremećaja biti će sve veća. Još jednom želim istaknuti psihološki i duhovni udio u radu sa našim pacijentima. Moje je uvjerenje da bez dubljeg uvida u ovaj problem nećemo biti u mogućnosti riješiti trajno niti jednu kroničnu bolest.

Lista dijagnostičkih i terapeutskih procedura koju sam naveo u ovom članku samo je prijedlog. Jasno mi je da postoje i drugi različiti, no jednako dobri, načini da se postigne jedan te isti cilj. Ova bi lista mogla biti od pomoći za one koji su na pragu moderne holisticke medicine, jednostavno iz razloga da im se pojednostavni prvi uvid u ovu temu . Ako bi i samo to bio slučaj , moj zadatak bio bi ispunjen.


Literatura:

B.Kohler:Biophysikalische Informations Therapie;G.Fisher 1997

W.Ludwig:Informative Medizin,VGM Verlag furGanzheitmedizin,1999

B.Kohler,W.Ludwig:Biophysical Information Therapy:The Evolution of

Subltle Energy Medicine;Vega News 5

H.W.Schimmel/V.Penzer:Functional Medizine,Haug Verlag ,1996.

P.G.Rademacher:Die Zukunft der Homeopathie,GA Magazin,Ausgabe

Nr.4

P.Bellavite,A.Signorini:Homeopathy-The Frontier in Medical Science

North Atlantics Books,1995.

L.Hay:You Can Heal Your Life,(Croatian translate)MGV Zagreb,1994.

W.Regelson,C.Colman:The Superhormone promise,Pocket books 1996.

L.E.Cook ,J.Yasui:The Goldot,Life Science, 1978.

R.D.Strand:Bionutrition:Comprehensive Wellnes Publishing,1998.

Specijalistička ordinacija za opću medicinu

Darko Marđetko dr med

Specijalist za opću medicinu

Specijalist za biofizikalnu funkcijsku medicinu


Josipa Kosora 32

23000 Zadar, Hrvatska


darko.mardjetko@zd.t-com.hr


Tel   +385 23 333 363

Fax  +385 23 337 088